Mykonos: Πρόσκληση στην Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου  2021 και ώρα 17:00΄ μ.μ., να

Mykonos: Πρόσκληση στην Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς
Mykonos: Πρόσκληση στην Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου  2021 και ώρα 17:00΄ μ.μ., να συμμετέχετε στην δια περιφοράςσυνεδρίαση (μέσω διαδικτύου)......., λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, αλλά και της με αρ.πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊό COVID-19”, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερόμενων θεμάτων:

1. Περί ενημέρωσης και κατάθεσης προτάσεων προς τον Δήμο Μυκόνου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να διαφυλαχθούν και να αποκατασταθούν οι Ανεμόμυλοι-μνημεία, στην περιοχή Πύργος της Ανω Μεράς σε συνεργασία με την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία και τους ιδιοκτήτες .

2. Περί εισήγησης προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου για διαγράμμιση διάβασης και σηματοδότησης, έμπροσθεν του νηπιαγωγείου της Άνω Μεράς.

3. Περί εισήγησης προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Μυκόνου και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου για την κατασκευή πέτρινου τοίχου πλησίον Γυμνασίου Ανω Μεράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, κατά την διέλευση τους στην κεντρική οδό.

4. Εξέταση διαφόρων εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.