School Canteens & Childhood Obesity: Τέλος εποχής στα κυλικεία!! Αλλάζουν τα πάντα στα κυλικεία των σχολείων για να μειωθεί η παχυσαρκία!!

School Canteens & Childhood Obesity / Τέλος εποχής στα κυλικεία!! Αλλάζουν τα πάντα στα κυλικεία των σχολείων για να μειωθεί η παχυσαρκία!!

School Canteens & Childhood Obesity: Τέλος εποχής στα κυλικεία!! Αλλάζουν τα πάντα στα κυλικεία των σχολείων για να μειωθεί η παχυσαρκία!!

School Canteens & Childhood Obesity / Τέλος εποχής στα κυλικεία!! Αλλάζουν τα πάντα στα κυλικεία των σχολείων για να μειωθεί η παχυσαρκία!!

Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τα τρόφιμα και τα σνακ που θα είναι διαθέσιμα εφεξής στα κυλικεία των σχολείων - Η επίσημη έναρξη των συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (16/04/2024) - Το θέμα της πρώτης συνεδρίασης ήταν τα τρόφιμα στα κυλικεία των σχολείων. 

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας εντάσσεται ο εκσυγχρονισμός του καταλόγου με τα τρόφιμα που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία.

Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής, με θέμα την Παιδική Παχυσαρκία

Το θέμα απασχόλησε την πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής, η οποία συνήλθε την Τρίτη (16/04/2024) στο υπουργείο Υγείας, παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Η επταμελής Επιτροπή έχει σκοπό τη διαμόρφωση Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής, με κύριο άξονα την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, η Επιτροπή θα γνωμοδοτεί για σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων, ως προς τη διατροφή, σε σχέση με την υγεία.

Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των παραγόντων που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις διατροφικές μας επιλογές, τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων στην Ελλάδα -που είναι ιδιαιτέρως υψηλά-, καθώς και μεταβολικά και άλλα διατροφοεξαρτώμενα νοσήματα που αποτελούν προβλήματα δημόσιας υγείας, η Επιτροπή καλείται να προτείνει άξονες δράσης που θα αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών όλων των ηλικιακών ομάδων.

Το πρώτο θέμα για το οποίο ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Επιτροπής και συζητήθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση συνδέεται άμεσα με το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Παιδικής Παχυσαρκίας. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο άξονας παρεμβάσεων που σχετίζονται με την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου που θα δημιουργεί ένα πρόσφορο περιβάλλον για την υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά και τους εφήβους.

Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει γνωμοδότηση αναφορικά με την τροποποίηση των ισχυουσών Αποφάσεων που καθορίζουν τις προδιαγραφές των τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία.

Στόχος της εν λόγω γνωμοδότησης είναι ο εκσυγχρονισμός του καταλόγου τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές συστάσεις και να διευκολύνουν την πρόσβαση των παιδιών στις υγιεινές τροφές.

Η Επιτροπή θα εργαστεί συστηματικά συλλέγοντας στοιχεία από καλές πρακτικές άλλων χωρών, αποτελέσματα ερευνών αναφορικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα, και διαμορφώνοντας εισήγηση βασισμένη στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των εθνικών διατροφικών οδηγιών.

Μικρή περιεκτικότητα σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά

«Η δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση υγιεινών διατροφικών προτύπων και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στη χώρα μας. Προσπαθούμε ενεργά να αλλάξουμε τους παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία και ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής είναι πολύ σημαντικός. Προχωράμε μια σημαντική μεταρρύθμιση όλου του πλαισίου στο σχολείο, με υγιεινά τρόφιμα στα κυλικεία των σχολείων με μικρή περιεκτικότητα σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά.

Το Υπουργείο Υγείας δεσμεύεται για τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας και την προαγωγή ενός υγιούς, ισορροπημένου τρόπου ζωής για όλους τους πολίτες» δήλωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρονίκη Νάσκα πρόσθεσε:

«Το πρώτο θέμα για το οποίο καλείται η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει αφορά τη διαθεσιμότητα τροφίμων στα κυλικεία και σε χώρους εστίασης εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Η Επιτροπή συζήτησε την ανάγκη θέσπισης επιστημονικά τεκμηριωμένων κριτηρίων και προδιαγραφών, προκειμένου τα τρόφιμα όχι μόνο να είναι ασφαλή αλλά και να προάγουν την υγεία. Τα Μέλη της Επιτροπής αναγνωρίζουν αφενός τη σημασία του κυλικείου ως αναπόσπαστη μονάδα του σχολικού περιβάλλοντος και αφετέρου την καίρια συμβολή του ως περιβάλλον διατροφικής εκπαίδευσης των μαθητών και των οικογενειών τους. Παράλληλα τα Μέλη της Επιτροπής αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα δράσεων που θα συμβάλλουν στη μεγαλύτε&