Smart Cities & Digital Citizens: Ολοκληρώθηκε το 6ο Ετήσιο Συνέδριο για τις Έξυπνες Πόλεις και τους Ψηφιακούς Πολίτες

 Smart Cities & Digital Citizens: Ολοκληρώθηκε το 6ο Ετήσιο Συνέδριο για τις Έξυπνες Πόλεις και τους Ψηφιακούς Πολίτες

Αναδείχθηκε η ανάγκη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στην ψηφιακή εποχή

Με τις εργασίες της δεύτερης ημέρας, που περιελάμβανε και την ομιλία του υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστου Δήμα, ολοκληρώθηκε το 6ο Ετήσιο Συνέδριο για τις Έξυπνες Πόλεις και τους Ψηφιακούς Πολίτες «Sm@art Cities Digit@l Citizens», με τον θεματικό τίτλο: «Οι αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές των ελληνικών πόλεων και περιφερειών».

Το συνέδριο διοργάνωσε διαδικτυακά η Teamworks, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υγείας, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και με την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών φορέων.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στις αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές των ελληνικών πόλεων και περιφερειών, με την υλοποίηση ψηφιακών έργων και υπηρεσιών και με τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων, εκπροσώπων εταιρειών και γενικότερα βασικών παραγόντων και φορέων που εμπλέκονται στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος, τη Διαχείριση των Ενεργειακών Πόρων κά. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες, τόσο λόγω της πανδημίας, όσο και των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής, συνθήκες οι οποίες φέρνουν τις δημοτικές και περιφερειακές διοικήσεις μπροστά σε σύνθετες απαιτήσεις.

Κατά την δεύτερη ημέρα, οι θεματικές ενότητες ήταν «Η ανάπτυξη Δήμων και Περιφερειών μέσα από αναδυόμενους τομείς και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία», η «Υλοποιήση ψηφιακών έργων για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών» και «Οι δομικές, υπηρεσιακές και λειτουργικές μεταβολές στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μέσα από το πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι εμπειρίες δήμων και περιφερειών, οι τεχνολογικές προτάσεις και η αμεσότητα αξιοποίησης των λύσεων».

Στην ομιλία του, ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας, τόνισε τη σημασία που έχει η ψηφιακή τεχνολογία και στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, που ανοίγει τους νέους ορίζοντες της σύγχρονης εποχής, τονίζοντας πως αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των ψηφιακών πρωτοβουλιών.

«Η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και η έρευνα διαδραματίζουν όλο και πιο κομβικό ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία. Η αξιοποίησή τους οδηγεί σταδιακά στη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ζωής μας», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη και η υιοθέτηση της καινοτομίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι περιφέρειες και οι δήμοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη νέα εποχή, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο για την αύξηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες. Ενδεικτικά, η σωστή διαχείριση των περιφερειακών καινοτομικών προγραμμάτων της ΕΕ αποτελούν σημαντικά εργαλεία διάχυσης της καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών στις εκάστοτε περιφέρειες. Η τοπική διοίκηση αλλάζει, αυτό που έχει σημασία όμως είναι οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει και αναμένεται να αναλάβει στο μέλλον, ώστε σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα για τη χώρα συνολικά».
Αμέσως μετά ο κ. Δήμας ανέφερε: «Θα μιλήσω για μια σημαντική πρωτοβουλία αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι πρότινος η ελληνική Πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους ανθρώπους απασχολούν, τι κύκλο εργασιών πραγματοποιούν, δεν είχε πληροφορίες για το οικοσύστημα καινοτομίας τους. Όταν δεν έχεις δεδομένα, είναι πολύ δύσκολο να ασκήσεις αποτελεσματική πολιτική. Γι' αυτό τον λόγο, το πρώτο βήμα που κάναμε, ήταν να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε πραγματικά δεδομένα για το σύστημα καινοτομίας της χώρας. Όμως, δεν υπήρχε κι ένας ορισμός για το ποιες επιχειρήσεις λογίζονται ως νεοφυείς. 'Αρα, έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να ορίσουμε πρώτα το ποιες επιχειρήσεις λογίζονται ως νεοφυείς και μετά ν' αρχίσουμε να κάνουμε τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος καινοτομίας και ειδικότερα των νεοφυών επιχειρήσεων. Πλέον, έχουμε μια ψηφιακή πύλη εισόδου αυτού του οικοσυστήματος. Κάνουν αίτηση εταιρείες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, υπάρχουν κάποια αυτοματοποιημένα κριτήρια, υπάρχουν και δύο αξιολογικά κριτήρια. Τα ποιοτικά κριτήρια αξιολογούνται και έχουν να κάνουν, πρώτον με το να υπάρχει το στοιχείο της καινοτομίας, είτε στο προϊόν που παράγεται είτε στην υπηρεσία που παρέχεται ή ακόμη και σε μια διαδικασία η οποία προτάσσεται. Το δεύτερο κριτήριο που αξιολογείται για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο Μητρώο, είναι να υπάρχει η δυνατότητα κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεων. Εφόσον τηρούνται αυτά τα δύο κριτήρια, τότε μία επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως νεοφυής και εγγράφεται στο Μητρώο.

Ποια είναι όμως τα οφέλη που έχει μια επιχείρηση με την εγγραφή της; Πρώτον έχουμε κάποια οφέλη, τα οποία έχει θεσπίσει η ίδια η Πολιτεία. Πχ έχουμε νομοθετήσει για πρώτη φορά κίνητρα για επενδυτικούς "αγγέλους", όπου όποιο φυσικό πρόσωπο επενδύει χρήματα σε μια από τις επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου, έχει μια φορολογική έκπτωση της τάξης του 50% της επένδυσης που πραγματοποίησε. Εκτός όμως από αυτά τα κίνητρα, έχουμε και τα κίνητρα για την απόκτηση των μετοχών προαίρεσης, τα οποία είναι κίνητρα για τους εργαζόμενους στις νεοφυείς επιχειρήσεις, να μπορούν να αποκτούν σε καλύτερη τιμή ένα κομμάτι των μετοχών της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Είναι κίνητρα που ειδικά στο εξωτερικό έχουν μεγάλη σημασία, γιατί οι νεοφυείς επιχειρήσεις βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο απασχολούν και είναι καλό να γίνονται συμμέτοχοι των προσπαθειών αυτών.

Μία τρίτη δράση που μπορέσαμε να σχεδιάσουμε, είναι μέσω ΕΣΠΑ για τη στήριξη της ρευστότητας των νεοφυών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Και μπορεί ο κορονοϊός να ήταν ευκαιρία για κάποιες νεοφυείς επιχειρήσεις, ειδικότερα για εταιρείες οι οποίες προσφέρουν τεχνολογικές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο σπίτι ή ακόμη και στην εργασία μας, στην προκειμένη περίπτωση όμως σε πιο παραδοσιακούς τομείς, όπως ο τουρισμός. Οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πολύ έντονες και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, άρα έπρεπε να τις στηρίξουμε με τη μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής της τάξεως του 80%.

Εκτός όμως από τα δημόσια κίνητρα, τα οποία παρέχει η Πολιτεία προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις, έχουμε καταφέρει να κινητοποιήσουμε και μια σειρά πολύ μεγάλων εταιρειών και τραπεζών στους επίσημους υποστηρικτές του Μητρώου. Έχουμε τις τράπεζες λοιπόν, που παρέχουν εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα στις νεοφυείς επιχειρήσεις, άρα ρευστότητα, έχουμε άλλες επιχειρήσεις που δίνουν υπηρεσίες, όπως πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο καινοτομίας. Και εκτός από τις υπηρεσίες μέσω του ιδιωτικού τομέα, καταφέραμε και κάναμε τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας για πρώτη φορά στη ΔΕΘ, όπου οι επίσημοι υποστηρικτές έδωσαν χρηματικά έπαθλα αξίας 250.000 ευρώ σε μετρητά, σε δέκα νεοφυείς επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου, που βραβεύτηκαν σε δικές τους κατηγορίες».

Και ο υφυπουργός κατέληξε: «Όλα αυτά τα λέω για να εξηγήσω πως αν δεν υπήρχε το Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε συγκεκριμένες πολιτικές προς όφελος του οικοσυστήματος καινοτομίας. 'Αρα, η ψηφιακή τεχνολογία δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην περιφέρεια και στους δήμους να σχεδιάσουν εργαλεία και υπηρεσίες, τα οποία θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής και θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ζωή. 'Αρα, είναι προτεραιότητα από την πλευρά της κυβέρνησης να στηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, να εμβαθύνουμε τα ψηφιακά εργαλεία που παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και ο τελικός στόχος είναι να μπορούν όλες οι συναλλαγές μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων και διοίκησης να μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά».

Τις εργασίες της δεύτερης ημέρας άνοιξε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:

«Ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελούν μια δημόσια πολιτική, που αφορά στην οργάνωση του χώρου και τον σχεδιασμό μεγάλων εδαφικών ενοτήτων, ενώ το επόμενο επίπεδο αποτελεί ο αστικός σχεδιασμός, που είναι σε άμεση συσχέτιση με τη λειτουργία του χώρου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών, κάτι το οποίο αποτελεί και διακύβευμα όλων μας που σχεδιάζουμε την καθημερινότητα στο αστικό περιβάλλον. Η διαδικασία χωροθέτησης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων παράγει πιέσεις στο περιβάλλον και επηρεάζει την ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών. Η διαδικασία αυτή υπακούει αφενός σε κανόνες αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε δραστηριότητας και αφετέρου σε ρυθμίσεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τα διάφορα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον το κοινά αποδεκτό πρότυπο όλων των συστημάτων χωρικού σχεδιασμού των ευρωπαϊκών κρατών».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Ένα καινούργιο δεδομένο, το οποίο αναπτύσσεται την τελευταία 15ετία και πλέον κορυφώνεται, ακόμη και μετά την πανδημία βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης της ψηφιοποίησης του κράτους, είναι η ανάδειξη και η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, των έξυπνων εφαρμογών και των καινοτόμων υλικών και κατασκευών. Τα στοιχεία αυτά αφενός μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των αστικών περιοχών, των φυσικών πόρων και γενικότερα του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, να ευνοήσουν την οικονομική δραστηριότητα, καθώς επίσης και το πολύ σημαντικό, να αυξήσουν την επιτελική λειτουργία του κράτους. Τα θέματα αυτά βρίσκονται πολύ ψηλά για το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Γι΄ αυτό τον λόγο έχουν γίνει μια σειρά ενεργειών, που θα ήθελα επιγραμματικά να τις αναφέρω:

Το πρώτο είναι η διευρυμένη χρήση των γεωχωρικών δεδομένων στον σχεδιασμό. Η Γραμματεία μας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, είναι από τις πρώτες που διαθέτει και συμπληρώνει συνεχώς γεωχωρικά δεδομένα και χάρτες και πληροφορίες, τόσο για το κοινό όσο και για τους μηχανικούς, προκειμένου να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με το πιο εύκολο και δυνατό τρόπο. Παράλληλα, είμαστε σε διαδικασία προκηρύξεων των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, όπου τα γεωχωρικά δεδομένα και η ψηφιακή πληροφορία αποτελεί βασικό στοιχείο των προδιαγραφών εκπόνησής τους, έτσι ώστε το παραγόμενο αποτέλεσμα να αποτελεί βάση δεδομένων και η γεωχωρική πληροφορία να είναι διαθέσιμη προς το ευρύ κοινό. Παράλληλα, είμαστε σε φάση δημιουργίας του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, όπου οι πολίτες, οι επιστήμονες, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να ενημερώνονται για πλήθος γεωχωρικών δεδομένων που τους αφορούν άμεσα, όπως είναι όροι δόμησης, η χρήση γης, τα όρια των οικισμών, οι δασικές εκτάσεις, οι αρχαιολογικές και οι προστατευόμενες περιοχές. 'Αρα, με λίγα λόγια, θα μπορεί ο κάθε ένας πολίτης, επενδυτής, εκπρόσωπος οργάνωσης κλπ, να γνωρίζει με ακρίβεια μέσω του ψηφιακού χάρτη τι ισχύει σε κάθε ένα κομμάτι της επικράτειας.
Η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση και η λειτουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, έχει ανατεθεί στο ΤΕΕ και σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ουσιαστικά βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης του έργου. Υπολογίζουμε ότι στα επόμενα 2 με 2,5 χρόνια θα έχουμε αυτό το εργαλείο διαθέσιμο προς τους πολίτες και θα βοηθηθεί πάρα πολύ η καθημερινότητά τους».

Ο κ. Μπακογιάννης στάθηκε ιδιαίτερα και σε κάποιους ακόμη τομείς: «Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία χρηματοδότησης των πόλεων, τόσο από το Πράσινο Ταμείο, όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης, με την προδημοσίευση του οδηγού χρηματοδότησης έργων με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη συλλογή των απορριμμάτων, τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια, τις εφαρμογές για την προσβασιμότητα. Επίσης, υπάρχει χρηματοδότηση καινοτόμων και έξυπνων εφαρμογών από το Πρόγραμμα Αστικής Αναζωογόνησης του Πράσινου Ταμείου για το αστικό περιβάλλον, όπου οι προσκλήσεις για τους ΟΤΑ είναι ήδη δημοσιευμένες.

Έχει ήδη δημιουργηθεί και λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των δημόσιων κτιρίων, όπου έχουν ζητηθεί στοιχεία από τους ΟΤΑ σε όλη την επικράτεια και οφείλουν να τοποθετήσουν στη βάση δεδομένων, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η ευρύτατη βάση για τα δημόσια κτίρια. Είναι σε ισχύ η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων, όπου θα αποκτήσουμε μέχρι το 2025 την ψηφιακή ακτινογραφία του κάθε κτιριακού όγκου στο σύνολο της επικράτειας και είναι σε πιλοτική λειτουργία η ηλεκτρονική ταυτότητα του δήμου, έτσι ώστε μαζί με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου να ψηφιοποιηθούν όλες οι υποδομές, που σχετίζονται με τον δημόσιο αστικό χώρο.

Εκεί που ήθελες έναν πολύ μεγάλο αριθμό φακέλων κι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να εκδώσεις μια οικοδομική άδεια, πολύ πρόσφατα με τον Νόμο 4759, θεσμοθετήσαμε τη διαδικασία προέγκρισης ως υποχρεωτικό εργαλείο, όπου ο μηχανικός οφείλει να καταθέσει στην ηλεκτρονική πολεοδομία και στη συνέχεια, αφού πάρει την προέγκριση, να υποβάλλει τις υπόλοιπες μελέτες με δική του ευθύνη και να εκδίδει την οικοδομική άδεια οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, είτε αργία είτε Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα, είναι στη δική του ευχέρεια πότε θα υποβάλλει τα συμπληρωματικά στοιχεία στο σύστημα για να εκδώσει την οικοδομική άδεια. Αυτό αποτελεί μια τομή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην ταχύτητα με την οποία εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες.

Παράλληλα, είναι στον αέρα η γεωχωρική γεωπύλη, ένα εργαλείο το οποίο αποτελεί τον προάγγελο του ψηφιακού χάρτη, που περιλαμβάνει μέσα χωρικά στοιχεία για τις εντός σχεδίου περιοχές και έχει πολύ σημαντική πληροφορία για τη νομοθεσία για τα οικοδομικά τετράγωνα στο αστικό περιβάλλον.

Επίσης, πρόσφατα ολοκληρώσαμε το ψηφιακό μητρώο για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπου αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2022 να γίνουν προσκλήσεις προς τους δήμους για να τοποθετήσουν φορτιστές για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα μέσα από αυτό το ψηφιακό μητρώο, όπου ουσιαστικά θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων για το μητρώο των φορτιστών».

Και ο κ. Μπακογιάννης κατέληξε: «Κλείνω με την προώθηση της εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση των κατασκευών και το μοντέλο που αποτελεί μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία θα έρθει στο επόμενο διάστημα και θα ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο. Πρόκειται για έναν νέο τρόπο παρακολούθησης των κτιρίων, των υποδομών, των συμβάσεων, μέσω της ψηφιοποίησης. Ήδη η Γενική Γραμματεία έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερες ανακοινώσεις».
Στο πάνελ των ομιλητών ήταν και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος στην τοποθέτησή του τόνισε αρχικά: «Θεωρώ πως η περίοδος αυτή για την Αυτοδιοίκηση είναι περίοδος όπου, μπορεί να υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα καθημερινότητας, όμως τουλάχιστον για τα ψηφιακά, στο κομμάτι των δυνατοτήτων και των χρηματοδοτήσεων από τα προγράμματα που είναι μπροστά μας, είναι η καλύτερη περίοδος».

Και συνέχισε: «Το βασικό είναι να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Μετά από πολλά χρόνια που δοκιμάσαμε πολλά, πηγαίνουμε πια σε μια εποχή ωριμότητας. Θα πρέπει να ξέρουμε τι από όλα αυτά που δοκιμάσαμε δουλεύουν ή δεν δουλεύουν, αλλά κυρίως να ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν, έτσι ώστε να δώσουμε πραγματικές λύσεις μέσω της τεχνολογίας. Αυτό λοιπόν που είναι επείγον, να οριστικοποιήσουμε αυτή την ψηφιακή στρατηγική που θέλουμε, η οποία δεν είναι copy paste, γιατί άλλα προβλήματα και προκλήσεις μπορεί να έχει ο Δήμος της Καλλιθέας, άλλα ο Δήμος Πρέβεζας και άλλα αυτά που μπορεί να έχω εγώ στα Τρίκαλα ή ένας ορεινός ή νησιωτικός δήμος. Συνεπώς, να καθίσουμε με τις ομάδες μας ή και με συμβούλους και να δούμε ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα και οι προκλήσεις της κοινωνίας και αφού κάνουμε μια καλή ανάλυση, να μπορέσουμε να βρούμε λύση και μέσω της τεχνολογίας.

Αν επέλεγα τρεις τομείς, στους οποίους πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσουμε βάσει των ψηφιακών έργων, ο ένας θα ήταν προφανώς ο άνθρωπος, άρα Πολιτική Προστασία και ευκολίες έτσι ώστε να καταλάβει ο πολίτης ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη και πιο ασφαλή, γιατί το κλίμα πια έχει διαταραχθεί, άρα πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε μέσω της τεχνολογίας να κάνουμε τις ζωές μας πιο ασφαλείς. Το δεύτερο είναι το περιβάλλον και πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις για να το προστατεύσουμε και το τρίτο είναι η ενέργεια. Την ώρα αυτή διαπιστώνουμε πόσο σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της ζωής μας και της υγείας μας, είναι το ενεργειακό κόστος και η εξέταση νέων τρόπων να τροφοδοτήσουμε την ανθρώπινη και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε όλα αυτά λοιπόν πρέπει να δώσουμε απαντήσεις μέσω των ευκαιριών που θα έχουμε μπροστά μας, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή στις πόλεις μας πιο σίγουρη, πιο ασφαλή, να δώσουμε δυνατότητες επενδυτικές και βέβαια να δούμε με ποιες διατάξεις, με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε να θέσουμε καινούργια στάνταρντς στη διασφάλιση καινούργιων όρων για το περιβάλλον».

Καταλήγοντας, ο κ. Παπαστεργίου είπε: «Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε μπροστά μας και τα εργαλεία υπάρχουν και νομίζω πως ποτέ ξανά δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τόσο μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα να μας περιμένουν, προκειμένου να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Η ευκαιρία είναι πολύ μεγαλύτερη για να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».