University of the Aegean: Μέχρι τις 20 Μαΐου 2024 η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ.  «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», για το ακαδ. έτος 2024-2025

University of the Aegean / Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Φ.Ε.Κ. 3246/08.08.2018, τ.Β’.

University of the Aegean: Μέχρι τις 20 Μαΐου 2024 η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ.  «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», για το ακαδ. έτος 2024-2025

University of the Aegean / Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Φ.Ε.Κ. 3246/08.08.2018, τ.Β’, τροποποίηση επανίδρυσης Φ.Ε.Κ. 7604/12.12.2023 τ.Β’) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Education).

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων σε πολύπλοκα και υβριδικά περιβάλλοντα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση στις Επιστήμες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν τόσο στη διαχείριση όσο και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση και την καλλιέργεια τεχνογνωσίας και ικανοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού και της συστημικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων ως ολιστικής και πολύπλοκης οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας, με τη σύγχρονη και ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες και τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, λειτουργίας και διαχείρισης.

Το Π.Μ.Σ. παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους κατόχους του Διπλώματος του. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους και μερικής φοίτησης  (άρθρο 6.1 & 6.2 του Κανονισμού του ΠΜΣ). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα τρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.τ.λ.). Η διάρκεια εκάστης ενότητας εκπαίδευσης και μάθησης, ανά μάθημα, καθορίζεται σε ένα τρίωρο διδασκαλίας. Σε κάθε μάθημα αποδίδονται πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και η συμμετοχή σε κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές – ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά. 

Τα μαθήματα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες. Οι εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες πραγματοποιούνται διά ζώσης και  με τη χρήση μεθόδων και μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιηθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 100% συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» κατ’ ανώτατο όριο πενήντα (50) μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/ες ή διπλωματούχοι/ες μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3200 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε τέσσερις ισόποσες δόσεις ως εξής: η 1η δόση ύψους 800,00 € καταβάλλεται 7 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών, η 2η δόση ύψους 800,00 € καταβάλλεται έως την έναρξη του Β΄ εξαμήνου, η 3η δόση ύψους 800,00 € καταβάλλεται έως την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και η 4η δόση ύψους 800,00 € καταβάλλεται έως την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φ