24.8 C
Mykonos

Radio web

Clima

24.8 C
Mykonos
24.5 C
Atenas

Πώς θα αποφύγετε τις αυθαίρετες χρεώσεις στα Πενταψήφια νούμερα!! Instruções detalhadas!!

Ειδικό πληροφοριακό υλικό εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)

Στο ζήτημα των πενταψήφιων αριθμών και τις υπερβολικές χρεώσεις που επιφέρουν στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας τις περισσότερες φορές εν αγνοία των τελευταίων επανέρχεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,……..

η οποία παρουσίασε σήμερα νέο αναλυτικό πληροφοριακό υλικό.

Το υλικό βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr), με στόχο την επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

especificamente, incluindo, παρέχονται πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τους αριθμούς που εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, τους τρόπους χρέωσης για υπηρεσίες με ή χωρίς εγγραφή, τα μέτρα προστασίας από ανεπιθύμητες χρεώσεις καθώς επίσης και για τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας.

Από τον Μάρτιο έχει τεθεί σε ισχύ τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ για τις υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ρυθμιστική παρέμβαση, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του χρήστη για τη λήψη των συγκεκριμένων υπηρεσιών και κατά συνέπεια, αποφεύγονται αυθαίρετες χρεώσεις χρηστών.

Οι υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης μέσω SMS, δηλαδή υψηλότερης από εκείνη για την αποστολή ενός απλού γραπτού μηνύματος, αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών: Ψηφοφορίες, competições, mercados (ex. ‘κατέβασμα’ παιχνιδιών, ringtone, vídeo), συμμετοχή σε τηλεοπτικά παιχνίδια μέσω τηλεφώνου, υπηρεσίες ενηλίκων, πρόγνωση καιρού, αστρολογία/χαρτομαντεία, αθλητικά νέα και τυχερά παίγνια.

Τα χρήσιμα πενταψήφια

contudo, όπως επισημαίνει η ΕΕΤΤ, δεν εντάσσονται όλες οι υπηρεσίες στην κατηγορία εκείνων της αυξημένης χρέωσης. Όσες δεν εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, αφορούν υπηρεσίες ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, ex. παροχή άμεσης βοήθειας για θέματα υγείας, οδική βοήθεια, εξυπηρέτηση πολιτών, αναφορά βλαβών. Η χρέωση είναι εκτός παγίου, δεν περιλαμβάνεται στα προγράμματα κινητής/σταθερής τηλεφωνίας και διαφοροποιείται κατά περίπτωση. Η μέγιστη χρέωση δεν ξεπερνά την αστική, ενώ ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν οι ακόλουθες αριθμοσειρές και υπηρεσίες:

 • 10ΧΧΧ-11ΧΧΧ: Υπηρεσίες άμεσης βοήθειας για θέματα υγείας, δήλωση βλάβης προς οργανισμούς κοινής ωφελείας, KTEO, οδική βοήθεια και άλλες ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες.
 • 15ΧΧΧ: Επικοινωνία με υπουργεία και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • 18ΧΧΧ: Για εμπορική χρήση, ex. γραμμές εξυπηρέτησης τραπεζών, παραγγελίας πετρελαίου/φαγητού.
 • 138ΧΧ: Εξυπηρέτηση συνδρομητών τηλεφωνίας (δυνατότητα κλήσης από όλα τα δίκτυα, αναφορά της χρέωσης στην αρχή της κλήσης).
 • 137ΧΧ: Αναφορά βλάβης σε δίκτυο εταιρείας τηλεφωνίας (η κλήση είναι δωρεάν και πραγματοποιείται από όλα τα δίκτυα).
 • 12ΧΧΧ-13ΧΧΧ: Άλλες υπηρεσίες παρόχων τηλεφωνίας (δυνατότητα κλήσης μόνο εντός δικτύου).

Πως γίνεται η χρέωση

Ακριβή ενημέρωση για τις χρεώσεις, παρέχουν οι τιμοκατάλογοι της εταιρείας τηλεφωνίας των συνδρομητών. Όσον αφορά στους τρόπους χρέωσης των πενταψήφιων αριθμών, ορισμένες υπηρεσίες προαπαιτούν εγγραφή, ενώ άλλες παρέχονται χωρίς εγγραφή.

Για υπηρεσίες χωρίς εγγραφή, η χρέωση γίνεται με την αποστολή SMS. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται για υπηρεσίες όπως η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή ψηφοφορίες ή η παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στην περίπτωση αυτή ο συνδρομητής αποστέλλει χρεώσιμο SMS για να αιτηθεί την υπηρεσία, e, em seguida,, λαμβάνει εφάπαξ και χωρίς χρέωση, SMS με το περιεχόμενο της επιλογής του.

Στις υπηρεσίες με εγγραφή η χρέωση γίνεται με τη λήψη SMS. Προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή σε αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται, se for o caso, με ή χωρίς συνδρομή. Στην περίπτωση υπρεσιών με συνδρομή, ο συνδρομητής λαμβάνει σε τακτική βάση (ex. mês) καθορισμένο αριθμό χρεώσιμων SMS με την υπηρεσία της επιλογής του.

Για τις υπηρεσίες χωρίς συνδρομή, ο συνδρομητής λαμβάνει εφάπαξ χρεώσιμο SMS με την υπηρεσία της επιλογής του. Και για τις δύο περιπτώσεις στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ περιγράφονται αναλυτικά τα προβλεπόμενα βήματα.

Προσοχή στους όρους

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή συστήνει σε όλους να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους παροχής της υπηρεσίας, για την οποία ενδιαφέρονται και να ενημερώνονται για το κόστος της. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης αναρτούν στους διαδικτυακούς τόπους τους τιμοκατάλογο των υπηρεσιών που παρέχουν.

Αναλυτικά η ΕΕΤΤ καλεί τους συνδρομητές να ενημερώνονται επαρκώς για υπηρεσίες που προσφέρονται ή διαφημίζονται μέσω ηλεκτρονικών/έντυπων ΜΜΕ. Σε κάθε προωθητική ενέργεια οι εταιρείες πρέπει να δηλώνουν με σαφήνεια τη χρέωση και ειδικότερα, την τιμολόγηση ανά μήνυμα, τον συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας και το συνολικό μέγιστο κόστος της υπηρεσίας (συμπερ. IVA). também, στις τηλεοπτικές εκπομπές όπου προβάλλονται υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης μέσω SMS για συμμετοχή σε διαγωνισμούς/παροχή δώρων, το ύψος της χρέωσης πρέπει να αναγράφεται καθόλη τη διάρκεια της εκπομπής, σε σταθερή θέση και όχι σε κυλιόμενη λεζάντα.

Επιπλέον οι συνδρομητές πρέπει να ενημερώνονται πριν αποδεχτούν να λαμβάνουν SMS για προωθητικές ενέργειες, διότι ενδεχομένως να οδηγούν σε εγγραφή σε υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης.

Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένη στα κινητά τηλέφωνα. Οι συνδρομητές μπορούν να ενημερωθούν από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας για τη δυνατότητα φραγής χρεώσιμων εισερχόμενων μηνυμάτων SMS από πενταψήφιους αριθμούς ή να ενεργοποιήσουν τη φραγή μέσω των εφαρμογών που διαθέτουν οι πάροχοι.

Απαραίτητος ο έλεγχος

Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι όμως ο έλεγχος των χρεώσεων στο λογαριασμό ή αντίστοιχα η κατανάλωση στο καρτοκινητό.

De acordo com EETT, οι συνδρομητές πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην οποία είναι συνδρομητές, se:

 • Διαπιστώσουν αδικαιολόγητες χρεώσεις στον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου ή αδικαιολόγητη μείωση του υπολοίπου στο καρτοκινητό.
 • Λάβουν μηνύματα SMS από πενταψήφιους κωδικούς, που αναφέρονται σε εγγραφή σε υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, χωρίς δική τους ενέργεια/συγκατάθεση.

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να υποβάλει καταγγελία, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρία που παρέχει την υπηρεσία αυξημένης χρέωσης, καλώντας τη γραμμή βοήθειας/παραπόνων που διαθέτει, σε περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες:

 • Η εταιρεία δεν είχε ενημερώσει επαρκώς για τους όρους παροχής της υπηρεσίας.
 • Λήφθηκαν υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, χωρίς να έχει δοθεί συγκατάθεση γι΄αυτό.
 • Τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης χρεώσεων στο λογαριασμό για υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης οφείλουν να διαθέτουν γραμμή βοήθειας/παραπόνων (helpline), η οποία πρέπει να είναι αστικής χρέωσης. Μέσω της γραμμής, πρέπει παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με εκπρόσωπο της εταιρείας, τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η γραμμή πρέπει να αναφέρεται στις ανακοινώσεις/διαφημίσεις των εταιρειών.

Αμφισβήτηση χρεώσεων

Στην περίπτωση αμφισβήτησης χρεώσεων από υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, ο συνδρομητής μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία τηλεφωνίας να του αποστείλει, για το διάστημα της χρέωσης το εμπλουτισμένο Ελάχιστο Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης (ΕΕΑΧ), em formato impresso ou eletrônico. Το ΕΕΑΧ παρέχεται δωρεάν και φαίνονται οι χρεώσεις για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία αυξημένης χρέωσης, το πρόβλημα δεν επιλυθεί, μπορεί να υποβληθεί εγγράφως παράπονο/καταγγελία είτε στην εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία αυξημένης χρέωσης ή στην εταιρεία τηλεφωνίας στην οποία ο αιτών είναι συνδρομητής.

Η εταιρεία οφείλει να εξετάσει την καταγγελία και να απαντήσει εγγράφως εντός 20 dias. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας, ο χρήστης δικαιούται να αιτηθεί εγγράφως πίστωση του λογαριασμού του με τα αντίστοιχα ποσά.

Siga-nos

Digitalizar para pedido

Sistema de pedidos de contato com QR Code. Sem catálogos, informações multilíngues e diretas do produto!

tendência Agora

Acordo de ZEE Grécia-Egito: O texto dos cinco artigos do acordo Grécia-Egito sobre a ZEE [documento]

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι υπέγραψαν χθες τη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και...

Doença do coronavírus: 151 novos casos de infecção – o 7 nos portões de entrada, sem novas mortes

151 Novos casos confirmados de casos de coronavírus , de que 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας και κανένας νέος θάνατος...

Prêmio

coronavirus Pandemic – Gogos: Estamos em um poderoso surto de pandemia

O aumento do curso do coronavírus em nosso país, bem como a redução na idade média de ser infectado pelo vírus, tem ...

coronavirus Pandemic: O quadro epidemiológico das ilhas gregas!! Mykonos 7 Positivo do pessoal do bar da praia Alemagou!!

Casos de coronavírus, mais e mais infecções, vários dos quais estão relacionados a surtos identificados, καταγράφονται σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς...... Κυκλάδες Νησιά και τουριστικοί προορισμοί...

Histórias para Você

Reabertura do Turismo: Levantamento parcial da diretiva de viagem para a Turquia

No meio da temporada de verão, Berlim passa a suspender parcialmente a diretiva de viagem para a Turquia. Η άρση αφορά τις τουριστικές περιοχές στα νοτιοδυτικά...

Novo imposto predial: Condições detalhadas e documentos justificativos para isenção de impostos na compra de uma primeira casa!!

Com uma isenção completa de qualquer imposto ou com uma carga tributária muito mínima, um jovem pode agora, solteiro ou casado, να αγοράσει πρώτη κατοικία..... Με αλλαγή...

Mais de Mykonos Ticker

Vacina para o coronavírus: Suíça assina acordo com a Moderna para fornecimento da vacina COVID-19

Η Ελβετία υπέγραψε συμφωνία με τη Moderna προκειμένου να έχει νωρίς πρόσβαση στο εμβόλιο για την COVID-19 το οποίο αναπτύσσει η βιοτεχνολογική εταιρία των...

Coronavírus na França: mais do que 2.000 casos em 24 horas

Casos do novo coronavírus continuam aumentando nos últimos dias na França, onde o último 24 horas foram identificadas 2.288 infecções, αριθμός που δεν...

Acordo de ZEE Grécia-Egito: O texto dos cinco artigos do acordo Grécia-Egito sobre a ZEE [documento]

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι υπέγραψαν χθες τη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και...
erro: O conteúdo é protegido !!