14.3 С
Миконос

веб-радио

Погода

14.3 С
Миконос
12.2 С
Афины

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [документ]

Επαναπροσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου временный (IDOCH) και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ),…..

с статья 187 polynomoschediou, Правительство исходит.

Οι διατάξεις αφορούν τους Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.2190/1994, όπου ρητώς περιλαμβάνονται καιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως Επιχειρήσεις τους.

цель состоит в том, κατά την Αιτιολογική Έκθεση, “να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του αριθμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης και για να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη κατανομή из” στους εν λόγω Φορείς.

Για την κίνηση, то, των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη ΣΜΕ θα απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 в зависимости от обстоятельств, при условии η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών:

επιβαρύνει εξολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό или

καλύπτεται από επιχορήγηση του Φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το άρθρο διατηρεί σε ισχύ τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (е), (η), (Я), (J), (м), (N), (р), (ιθ), (Мистер), (Мисс) и (κε) της παρ.1 του αρ.4 της ΠΥΣ. 33/2006 в зависимости от обстоятельств”.

Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι η διατηρούμενη εξαίρεση (Мисс) είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

дополнительный, ορίζει πως από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:

Α) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 ή κατεξαίρεση τους 3 месяцы, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ”) Кодовые муниципальные служащие (n.3584 / 2007)в зависимости от обстоятельств.

Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ.209 («Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία») и 211 («занятость υδρονομέων άρδευσης”) Кодовые муниципальные служащие, в зависимости от обстоятельств.

В) οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα αρ.20 του ν.2190/1994 και 212 (“Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες «) Кодовые муниципальные служащие,

С) το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως 5 ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται στο αρ.210 (“Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού«) του ίδιου Κώδικα,

D) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά προβλεπόμενους στην παρ.2 του αρ.206 του ν.3584/2007 λόγους, σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.

конец, το Ν/Σ με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ότι κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις νέες διατάξεις και ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθετούνται από αυτό, отменен.

статья 187 Polynomoschediou

Подписывайтесь на нас

Погода в Миконосе

Миконос
небольшой дождь
14.3 ° С
16 °
11.7 °
72 %
0.5км / ч
100 %
Суббота
18 °
солнце
19 °
понедельник
20 °
вторник
19 °
Мы бы
18 °

будить: Использование права!! Вы можете показать свое лицо!!

Румяна, что может сделать все различие между свежим внешним видом и смотреть «бледное лицо» спасительное много раз ...

10 Стильные осенние наборы!! Октябрь обновить наслоение!!

Идеи для самого стильных осенних наборов -В октября этих отводки!! Магазины одежды, обувь и аксессуары залиты все осенние тенденции ..... Полки ...

пределы Google целевых политической рекламы

Google объявил, что ограничивает целевой политическую рекламу в общественных местах на основе политических предпочтений ....... Не позволяя, также, в политических кампаниях в ...

Новые правила дорожного движения. – Радикальные изменения в штрафах, плохое поведение вождения водителя для работы карательного

Coming радикальных изменений в KDR, то, что она включает в себя. под строгим для серьезных нарушений. Радикальные изменения в штрафах, санкции удалены становятся инвалидами .... Radical свержению шоссе код ...

WSJ : Как Google участвует в алгоритмах поиска и способствует большой бизнес-результаты

Интернет-гигант, под давлением бизнеса, интересы и правительство, виды использования черных списков, настройки алгоритмов и «армию» партнеров, чтобы сформировать черный ...

Что читать далее ...

Связанные истории You May Like

Тинос: Он запечатал соглашение с эллинскими Гидросамолетами для размещения на ...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
Создание водных путей Tinou проходит в процессе. Знаменательный день для развития туризма Тинос, вторник 19 В октябре ...

Расширение налоговой базы ENFIA органов, в дополнение Свойства чертежа ...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
Расширение налоговой базы органов и вне плана недвижимости и участков ENFIA будет третья волна изменений в цель ...

В случае если вы пропустили это

Когда школы закрыты на рождественские каникулы & При открытии!!

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
После закрытия 17 ноября, студенты начинают отсчет для рождественских праздников!!....... Рождественский праздник является 24 Декабрь ...

Положительный ответ на Vroutsi Kouka запрос на установление автономного ...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
Ответ Министра труда и социальной защиты с просьбой поднятый мэра Миконос Константина Koukas, на своем заседании сегодня, для ...

Больше от Миконос Ticker

Новые командиры и заместители командиров в больницах островов Эгейского [документ]

По решению Министра здравоохранения. Βασίλη Κικίλια επελέγησαν οι νέοι Διοικητές και αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.,........ μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης...

Лезет политический термометр новый президент республики - Кто предложил, который доминирует

Senariologia для человека, который будет предложен премьер-министром Кириака Мицотакисом на пост Президента Республики, Он находится на подъеме,..... με κορύφωση την...

Экстренная медицина отозвана ЕМЕА!! Может привести к бесплодию!!

Alarm EOF: Ανακαλεί αντικαρκινικό φάρμακο από την ελληνική αγορά...... Ανάκληση από τον ΕΟΦ, όλων των μη ληγμένων παρτίδων του προϊόντος MITOMYCIN-C KYOWA 2MG, BTx...

Какие снижение налогов для предприятий и частных лиц в бюджет 2020

Как правительство будет выполнять обязательства. Развивающие и социальные меры,, чтобы способствовать развитию, сокращение чрезмерной налогообложения и поддержки ...

В pantiniako митинга против установки ветровых турбин Джорджа Leontaritis

В большой pantiniako митинг против установки ветровых турбин в положении Prassa состоится сегодня в полдень в Тинос, участие Antiperifereiarchis Киклады ...

Делос очарование Zeus + Дионы для 2020!! 9 Ювелирные изделия вдохновлены мозаики в Доме дельфина [штук]

Μέρος των εσόδων σε ΜΚΟ για το Θαλάσσιο Περιβάλλον Η φοινικική θεότητα Τανίτ, какие диски врагов и плохо, как распространены в мозаике ...
ошибка: Содержание защищено !!