23.3 C
Mykonos

web Radyo

Hava

23.3 C
Mykonos
24 C
Atina

Coronavirus ve Kilisesi: Kiliselerdeki önlemleri hafifletiyorlar!! Düğünler ve vaftizler nasıl gerçekleşecek!! [GG]

Tapınaklardaki ibadetçilerin sayısı iki katına çıkarılacak 100 gelen insanlar 50 bugün!! Kiliselerdeki önlemleri de hafifletiyorlar!! Yeni JMC'den sonra kiliselerde törenler nasıl yapılacak. Şimdi kaç inanan tapınakların içinde olabilir?. Tüm değişiklikler tarafından uygulanacak 6 Haziran……

Eğitim Bakanlarının Ortak Bakanlar Kararına göre, koronaların yayılması için önlemler de kiliseler için rahatlatıcı ve. Korna ve Sağlık Bay. Kikilia.

Şimdi sınırları 50 şimdi çok büyük kiliseler için insanlar 100 itibaren 6 Haziran'a kadar 9 Temmuz. Ayrıca, kilisede bir kişi olacağı için kiliseye daha da fazla insan gidebilecek 5 bir kişi yerine metrekare 10 şimdiye kadar geçerli olan metrekare. Tapınakların dışında bile iki antiseptik odak noktası olmalı.

Yeni JMC kiliseler için aşağıdaki değişiklikleri içeriyor:

1. İşlevlere izin verilir, ibadet toplantıları, ritüeller, gizemler, cenaze (ve ilgili dini hizmetler ile diğer ritüeller ve ölü gömme olayları) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και η προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (her türlü ve her türlü yasal, Normal ve genelde dini tapınaklar ve şapel rejimi, Dua evler, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) Her inanç ve din, boyutu ne olursa olsun ve kapasite, στο σύνολο της Επικράτειας μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, önleyici halk sağlığı açısından:

bir) ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίσταται εντός του χώρου λατρείας προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) m². yüzey, με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Önceki paragrafın hesaplanması sadece ibadet ihtiyaçlarına hizmet eden ana / faydalı alanın yüzeyini içerir ve mülkün ibadet etmeme faaliyetlerine hizmet eden diğer bitişik ana alanlarının yüzeylerini içermez. (mesela. seminer ve okuma alanları), Herhangi bir kalp oda (mesela. ofis, depolar), sıhhi, ankesörlü telefon vs.. Yasal olarak sorumlu din görevlisi ibadethanenin içsel yapılandırmasına devam etmelidir., böylece koltuklar hemen görülebilir (dik veya oturmuş) ziyaretçiler tarafından anlaşılabilecek ve azami sayıları yukarıda belirtilen oranlar dahilinde tutulabilecektir., ve bir buçuk mesafenin yanı sıra (1,5) μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις,

b) ibadet yeri beş yüzü geçerse (500) Metrekare, Maksimum katılımcı sayısı yüz olarak ayarlandı (100),

c) bulaşmasını önlemek için tüm yerleşik önleyici hijyen önlemlerini almak coronaio COVID-19, EODY ve Halk Sağlığının Korunması Ulusal Komisyonu tarafından açıklandığı gibi coronavirüs COVID-19.

2. bir) Οι κατά νόμο υπεύθυνοι θρησκευτικοί λειτουργοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρείται ανά πάσα στιγμή ο μέγιστος επιτρεπόμενος συνολικός αριθμός ατόμων, η αναλογία ένα (1) άτομο ανά πέντε (5) Metrekare, η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5) aralarında ölçmek, καθώς και τα μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19, όπως ορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

b) İbadet yerlerinin girişlerinde, ziyaretçilerin kullanımı için mutlaka iki antiseptik istasyon vardır.. Η υγιεινή των χεριών με αντισηπτικό είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο χώρο λατρείας.

c) Στις εισόδους των χώρων λατρείας στους οποίους οι προσερχόμενοι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν με τα υποδήματά τους, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πλύσης των ποδιών, με τήρηση της απόστασης του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου ή χρήσης ποδοναρίων, τα οποία δεν επαναχρησιμοποιούνται. Τα υποδήματά τους πρέπει να τοποθετούνται από τους ίδιους εντός σακούλας, η οποία κλείνει ερμητικά. Συνιστάται κάθε σακούλα υποδημάτων να τοποθετείται ξεχωριστά και χωρίς επαφή μεταξύ τους. İbadet standardının halı kullanımını içermesi durumunda, Ziyaretçilerin ibadet yerine kendi ibadetlerini getirmeleri ve kullanmaları önerilir..

d) Nefesli çalgıların kullanılması yasaktır. Eğer bilindik kült standardına göre, bir koro veya grup ilahisinin varlığı / dini ilahilerin sadık tarafından okunması öngörülürse, bunlardan kaçınmanız veya en az üç gözlemlemeniz önerilir. (3) aralarındaki mesafe.

e) Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον χώρο λατρείας συνιστάται η χρήση προστατευτικής υφασμάτινης μάσκας από τους προσερχόμενους. Για την εξυπηρέτησή τους πρέπει, σε εμφανές σημείο κάθε χώρου λατρείας, να έχει ληφθεί πρόνοια για τον αναγκαίο εξοπλισμό υγιεινής (χαρτομάντηλα ή χάρτινες πετσέτες κ.λπ.).

f) Είναι απαραίτητος ο συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται (mesela. küpeşte, kolları, anahtarlar) ή χρησιμοποιούνται για την εκδήλωση του θρησκευτικού φρονήματος από πολλά πρόσωπα.

g) Στις εξόδους των χώρων λατρείας τοποθετούνται υποχρεωτικά κάδοι για την απόρριψη του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής (maskeler, eldiven, χαρτομάντηλα, ποδονάρια κ.λπ.).

η) Με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης εισόδου προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρείται η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5) aralarında ölçmek. Ο εφαρμόζων το σύστημα ελέγχου αναμονής στις εισόδους των χώρων λατρείας φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας του (mesela. maskelemek, eldiven).

ben) İbadet yerlerinin doğal havalandırılması operasyonları boyunca zorunludur. Yapay klima kullanılması durumunda, Aynı zamanda açık kapı ve pencerelerle doğal havalandırma sağlanmalıdır..

j) Birisi hastalığın semptomlarına sahipse, yasal olarak sorumlu din görevlisinin sorumluluğu altında çıkarılmalıdır, ibadet yerinden, gerekli önlemleri almak. Hemen çıkarmak mümkün değilse, güvenli bir şekilde kaldırılana kadar geçici olarak izole edilmelidir, diğer insanlarla temastan kaçınmak. Bu amaçla özel bir havalandırmalı alan sağlanmalıdır, maskeler, χαρτομάντηλα, onları atmak için plastik torba ve el antiseptik.

3. Yasal olarak sorumlu din görevlisi uygun herhangi bir şekilde bilgi vermek zorundadır (web sitesi yayını, duyuru vb.) ve her halükarda ibadethanenin girişini önemli bir yere göndermek:

bir) operasyonların gerçekleştirildiği saatler, adanmışlık toplantılar, ritüeller ve her türlü dini törenler,

b) ibadethanenin bireysel veya özel namazın icra edilmesi için açık olduğu saatler ve

c) bir orana göre ibadethaneye aynı anda katılabilecek toplam kişi sayısı (1) άτομο ανά πέντε (5) Metrekare, bir buçuk mesafe ile (1,5) ve buna halel getirmeksizin, ibadet yeri beş yüzü geçerse (500) Metrekare, Maksimum katılımcı sayısı yüz olarak ayarlandı (100).

4. Yukarıdaki yükümlülükler halka açık yerlerde bulunan ibadet yerlerini de kapsar., belediyeye ait, hayırsever, yardımcı programları veya diğer hizmetler, dükkan ve tesisler (mesela. hastaneler ve psikiyatri hastaneleri, bakım evleri, yerleşim, mezarlıklar, kampları), özel mülkler, binalar ve işletmeler (mesela. konut kompleksleri, etkinlik merkezi, Oteller). Şartlara uymaktan sorumlu, Yukarıda belirtilen alanlarda mevcut koşullar ve önlemler, sahipleri ve yasal temsilcileri.

5. Yukarıdaki yükümlülükler Kutsal Manastırları da işgal eder, Manastırlar, Hermitage ve Bölge içindeki diğer terk yerleri. Günlük alabilecek ziyaretçi sayısı (geceleme olmadan) birinin oranını geçemez (1) άτομο ανά πέντε (5) m². Manastırı Katolikos'u veya manastırın merkezi ibadet yeri veya terk yeri, maksimum yüz ile (100) insanlar. ziyaretler yasakları ve Athos Dağı Manastırları ile ilgili tüm gerekli önleyici tedbirler, Athos Dağı Valisi tarafından karar verildi, Kutsal Topluluğun önceki bilgiyi. Komutanın yukarıdaki kararı tanımlandı, bundan sonra, günlük ziyaretçi sayısı, yukarıdaki sınırlar dahilinde. Komutan, tüm koruma önlemlerinin uygun şekilde gözetilmesini denetler, yerel olarak alınıp alınmadığı veya Devlet düzeyinde alınıp alınmadığı.

6. Operasyon durumunda, ibadet toplantısı, hiyerarşi, gizem ve açık alanlarda her türlü dini tören, COVID-19'un bulaşmasını ve toplu taşıma hakkındaki ilgili kuralları önlemek için belirlenmiş önlem hijyen önlemleri uygulanmaktadır., açık toplantılar.

JMC ile ayrıntılı olarak Hükümet Gazetesi

yükleyici Yükleniyor...
EAD Logosu Çok uzun sürüyor?

Tekrar yükle Belgeyi yeniden yükle
| Açık Yeni sekmede aç

Bizi takip et

Siparişe Tara

QR Kod ile temassız siparişler sistemi. Katalog yok, çok dilli ve doğrudan ürün bilgisi!

Bu aralar moda

Eğitim & Sınavlar - Panhellenic 2020: Notlar açıklandı [Burada skorları göreceksiniz]

GEL ve EPAL'deki adayların skor performansı kamuya açıktır!! Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Παιδείας τα στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις...

Turizm İçin Sınırların Yeniden Açılması: Vakaların "patlaması" sonrasında Maximou'da olağanüstü toplantı

Yarın taç giyme törenine odaklanan bir toplantı yapılacak (10/07) Kyriakos Mitsotakis altındaki Maximos Sarayı'nda, με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας....... «Η...

Ödül

Sporları yeniden açmak : Öneriler yerine gürültü

Dimitris Pappas adlı geliştiriciden, αντιπροέδρου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων Η επαναφορά των αθλητών μετά την σχεδόν δίμηνη αποχή στο ταρτάν, στο χορτάρι και στο παρκέ όπως...

Thanasis Megas: İyi arkadaşımız Giannis Kontaratos'a

Sevgili sevgili arkadaşım Giannis, Değerli ortağımız, İyi ve değerli bir arkadaşınıza aniden veda ettiğinizde gerçekten çok zor bir zaman, mükemmel bir ortak,...

Sizin için Hikayeleri

Yunanistan'da araç vergisi: Yeni arabaların vergileri azalıyor – Kirletmeyen otomobiller için uygun durum

Hibrit ve kullanılmış araçlar için ne geçerlidir!! Αναλυτικοί πίνακες με τις μεταβολές των τελών ταξινόμησης Ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης για τα νέα μη ρυπογόνα Ι.Χ. αυτοκίνητα...

Mykonos – F. Vigliaris: Bölgedeki hasarı onarmak için su temini kesintisi “Baca”

Yarın Çarşamba günü sizi bilgilendirmek istiyoruz 8 Temmuz, DEYA mürettebatı. Mykonos, θα προβεί σε αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην...

Mykonos Ticker daha fazla

Ayasofya – Eleni Glykatzi-Arveler: Şehrin ikinci düşüşü!!

Συγκλονισμένη από την απόφαση του Τούρκου προέδρου εμφανίστηκε στην ΕΡΤ η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ...... "Mozaiklerin ağladığını duyarsam şaşırmayacağım,...

Ayasofya: Erdoğan'ın kışkırtıcı konuşması!! üzerinde 24 Ayasofya'da Temmuz namazı!! Bu bizim egemen hakkımız!! [Video]

Recep Tayyip Erdoğan Türk halkına konuşma yapıyor, αναφερόμενος στην απόφαση να γίνει τζαμί η Αγιά Σοφιά...... Türk cumhurbaşkanı 24...

Mykonos: Houlakia bölgesindeki bir villada yasadışı bir parti için SEDE Mykonos'tan şikayet

Yunan Polisine parti organizatörlerine karşı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin ihlali nedeniyle resmi bir şikayet süreci devam etti ,Cuma 10 Temmuz 2020, ...
hata: İçerik korunmaktadır !!