14.5 C
米科诺斯岛

网络收音机

12.5 C
雅典
14.5 C
米科诺斯岛

天气

支持餐厅: 330 百万. 从NSRF到 34.000 公司 – 它 7% 其营业额 2019 将作为营运资金

Σε ειδική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, 在马克西莫斯大厦, για την εστίαση και το σχέδιο στήριξης -μέσω ΕΣΠΑ- των επιχειρήσεων του κλάδου, προχώρησε η κυβέρνηση το απόγευμα.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε στήριξη στις επιχειρήσεις που επλήγησαν ίσως περισσότερο από όλες στο διάστημα της πανδημίας. Το πακέτο στήριξης ανέρχεται σε 330 百万. ευρώ το οποίο θα διανεμηθεί σε συνολικά 34.000 公司. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019……..

至 7% του ετήσιου τζίρου του έτους 2019 θα λάβουν ως επιδότηση οι επιχειρήσεις εστίασης που είχαν μείωση τζίρου από 30% και πάνω το έτος 2020 (一月 – 十二月) συγκριτικά με το έτος 2019. Αυτό είναι το νέο μέτρο που κλείδωσε σήμερα στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι νέες επιχειρήσεις θα λάβουν την επιδότηση χωρίς το κριτήριο της μείωσης τζίρου. Στόχος είναι η επιδότηση να δοθεί πριν ανοίξουν οι επιχειρήσεις της εστίασης.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε στήριξη στις επιχειρήσεις που επλήγησαν ίσως περισσότερο από όλες στο διάστημα της πανδημίας. Το πακέτο στήριξης ανέρχεται σε 330 百万. ευρώ το οποίο θα διανεμηθεί σε συνολικά 34.000 公司.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

 • [(行动圈 2019 或 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%.
 • Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.
 • Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:
 • 一) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 相比 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
 • 乙) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
 • ç) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
 • d) Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Ë) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (PSKE) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 七月 2021 προκειμένου να μπορέσουν ν ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

需要注意的是
一) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 和 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

乙) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (一) είτε/και το (乙) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, ως δράση πανδημίας, θα εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού και μια σειρά θεμάτων που θα δώσει στην εστίαση την δυνατότητα για ομαλή επανεκκίνηση:

 • Στήριξη των υφιστάμενων θέσεων εργασίας με την επιδότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για το επόμενο εξάμηνο (επιδότηση εργασίας και όχι ανεργίας).
 • Επιδότηση του ενοικίου το επόμενο εξάμηνο – παράταση των μισθώσεων που λήγουν για δύο χρόνια και απαγόρευση εξώσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν εντός της πανδημίας.
 • Μείωση των ενοικίων κατά 50% για ακίνητα ή αιγιαλούς που μισθώνονται από Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α – Ν.Π.Ι.Δ κλπ.
 • Απαλλαγή με νομοθετική ρύθμιση (χωρίς αναγκαία απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων) από τέλη ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας – τέλη κατάληψης πεζοδρομίων – πλατειών. (Η νομοθετική ρύθμιση της Π.Ν.Π 20.3.2020 έχει εφαρμοστεί με αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων σε λιγότερους από 100 Δήμους σε σύνολο 332).
 • Μείωση των τελών κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών μέχρι 31/12/21.
 • Απαλλαγή από τον Δημοτικό φόρο 0,5% 和 5% 至 31/12/21.
 • Κούρεμα των οφειλών προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ρεαλιστική ρύθμιση 120 剂量.
 • Επαναφορά των ευεργετικών ρυθμίσεων των 120 δόσεων προς Δημόσιο, ΟΤΑ και Ασφαλιστικά Ταμεία (για όσες επιχειρήσεις τις απώλεσαν).
 • Η επανεκκίνηση του Κλάδου προϋποθέτει την θωράκιση του σε σχέση με την ασφαλή του λειτουργία σε περιβάλλον covid-19.
 • Η χώρα πρέπει να αποτελέσει ασφαλή τουριστικό προορισμό και οι εργαζόμενοι στον Κλάδο να εμβολιαστούν, 如果可能的话, κατά προτεραιότητα ή να ελέγχονται τακτικά με covid test. Η δαπάνη των test δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μετακυλύετε στις ήδη οικονομικά εξαθλιωμένες επιχειρήσεις.
 • Η μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α 6% αποτελεί για τον Κλάδο έμμεσο εργαλείο βιωσιμότητας.
 • Η ξεκάθαρη τοποθέτηση της Πολιτείας στο θέμα των Πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επίλυση ενός μακροχρόνια άλυτου προβλήματος που βλάπτει τους δημιουργούς και τους χρήστες. Η πολιτική Πόντιου Πιλάτου που έχει ακολουθήσει η Πολιτεία διαχρονικά, έχει μεγεθύνει το πρόβλημα.
 • Η ένταξη του κλάδου στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ.

跟着我们

数分钟内完成网上购物!

通过简单的步骤到最简单的eshop订阅平台,使用您自己的域创建eshop.

现在趋势

额外费用

故事你

更多来自米科诺斯北京时间

错误: 内容受到保护 !!